top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassing

Bedrijfsnaam: Funxy, Vof

Kamer van Koophandel nummer: 80127428

Btw-nummer: NL861562872B01

Gevestigd in: Soest, Nederland

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst op afstand, welke tot stand komen door het plaatsen van een bestelling in de webwinkel van Funxy.

Door te bestellen accepteert de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Funxy.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Funxy is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Funxy het woonadres van de klant niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

 

Prijzen en kosten

De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

De prijzen die online worden vermeld zijn inclusief verzendkosten. 

Verzending vooralsnog enkel binnen Nederland en Belgie.

Indien een door Funxy verstuurde bestelling niet door de klant aangenomen wordt en zodoende geretourneerd wordt door de verzendfirma, brengt Funxy de gemaakte verzendkosten voor het retour zenden, behandelingskosten en administratiekosten in rekening aan de klant.

 

Levering

Funxy betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Funxy verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. In de regel vindt de levering plaats 2-3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijgt de klant daar zo spoedig mogelijk bericht van.

 

Bezorgadres en leveringsservice

Funxy is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat omdat de klant een onjuist adres ingevuld heeft bij het plaatsen van de bestelling. Helaas kunnen we het afleveradres niet meer veranderen nadat een bestelling is verstuurd. Indien bij het plaatsen van de bestelling een verkeerd adres is ingevuld waardoor het pakket retour komt of ‘zoek’ raakt, is de klant zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het verkeerd invullen van het adres. 
 

Funxy accepteert geen bestellingen waarbij het opgegeven adres een postbus is.
 

Funxy verzendt uw bestelling met de pakketdienst van DHL. De klant ontvangt per e-mail een Track & Trace code. 
 

Als de klant niet thuis is op het moment van bezorging en het pakket ook niet bij de buren kan worden afgegeven bezorgt DHL het pakket de volgende dag bij een DHL Service Point dichtbij. Ze laten een kaart achter in de brievenbus. Met de code op deze kaart kan de klant via Track & Trace zien bij welk DHL-service Point het pakket wordt bezorgd.
 

De klant kan er ook voor kiezen om het pakket opnieuw thuis of bij de buren te laten bezorgen. De klant heeft dan de keuze uit verschillende data en tijdvakken overdag en in de avond. Wil de klant liever een ander DHL punt kiezen is dat eveneens mogelijk. Dit kan tot uiterlijk 23:59 uur.

Zodra de zending is bezorgd bij een DHL-service Point ontvangt de klant van DHL bericht en kan het pakket daar worden afgehaald. Na drie dagen sturen ze een herinnering. Wanneer het pakket er een week ligt wordt het teruggestuurd naar Funxy.
 

Als een zending naar Funxy terug onderweg is kan DHL het pakket niet meer onderscheppen. Funxy zal het pakket zodra dit binnen is opslaan in het magazijn. Indien de klant contact met Funxy opneemt kan deze de zending opnieuw sturen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Zo zal de klant de kosten voor het opnieuw verzenden als ook de kosten voor het retourneren naar Funxy moeten betalen. Zodra deze kosten zijn voldaan zal Funxy de zending opnieuw naar de klant verzenden. Bij het eventueel annuleren en crediteren van de bestelling is Funxy gerechtigd om de kosten voor de retourzending in mindering te brengen van het te crediteren bedrag.

 

Herroepingsrecht voor consumenten

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door de klant. In deze periode heeft de klant herroepingsrecht. Dit betekent dat de klant de mogelijkheid heeft om zonder verplichtingen -afgezien van de retourkosten- de ontvangen artikelen terug te zenden.
 

In het geval de klant iets retourneert, dient de klant het factuurnummer en de NAW-gegevens bij de retourzending te voegen. Artikelen die retour gezonden worden dienen ongebruikt, onbeschadigd en verpakt in originele verpakking te zijn. De klant krijgt zijn geld binnen 14 dagen terug en kan vervolgens een nieuwe bestelling plaatsen. 
 

Funxy adviseert om retourzendingen te versturen met een Track & Trace code, zodat het pakket altijd te traceren is. Retourzendingen die niet door Funxy ontvangen worden, zullen niet worden vergoed. Goederen die geretourneerd worden dienen degelijk verpakt te worden. Indien deze beschadigd terugkomen worden deze goederen niet gecrediteerd door Funxy.
 

Retourzendingen dient de klant te sturen naar;

Funxy
Steenhoffstraat 1a
3764BH Soest
Nederland

 

Herroepingsrecht voor zakelijke klanten

Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing, echter in de meeste gevallen maken we hierop een uitzondering. Ook de zakelijke klant kan producten retourneren. Dit betekent dat de klant de mogelijkheid heeft om zonder verplichtingen -afgezien van de retourkosten- de ontvangen artikelen terug te zenden.

Indien er speciaal voor de zakelijke klant producten worden geproduceerd en/of ingekocht is het niet mogelijk deze te retourneren.
 

Leeftijdsgrens

Funxy accepteert geen bestellingen van personen onder de 16 jaar.

 

Kleuren

Funxy kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elke monitor heeft zijn eigen kleuren weergave waardoor kleurafwijkingen mogelijk zijn. Nagenoeg alle op de website geplaatste foto's zijn gecorrigeerd om een zo natuurgetrouw mogelijk beeld te geven. Funxy is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen.

 

Afmetingen

Ondanks het feit dat alle maten zo zorgvuldig mogelijk worden beschreven, kan Funxy niet garanderen dat er soms minimale afwijkingen mogelijk zijn.

 

Reclamatie en consumentenbescherming

Indien de klant niet tevreden is over de producten of diensten van Funxy dient deze contact op te nemen met Funxy. Funxy stelt zichzelf tot doel om eventuele klachten altijd in overleg met de klant op korte termijn en op de best mogelijke manier op te lossen. Reclamaties dienen binnen 8 dagen na leveringsdatum te geschieden. Reclamaties na deze periode van 8 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

 

Copyright

Niets van deze webshop mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

 

Disclaimer

Hoewel Funxy erna streeft om in de webshop betrouwbare en actuele informatie te verstrekken, kan Funxy niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Funxy kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van onze webshop. Funxy accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of voor onjuiste informatie van 'derden' waarna in deze webshop verwezen wordt. Funxy kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

 

Juridische geldigheid

Deze algemene voorwaarden wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze webshop. Wanneer bepaalde uitingen op deze webshop incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen invloed op andere uitingen die elders op deze webshop worden gedaan.

PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de website www.funxy.nl door Funxy. De privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze Funxy omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. Funxy respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door aanmelding via deze internetsite worden uw gegevens gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Onze interne richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens – het klantgegevensbeleid van Funxy– zijn in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, waaronder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Funxy behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op de website.

Bij Funxy worden alleen die gegevens van u verzameld, die voor de betreffende procedure vereist zijn of die u ons vrijwillig hebt verstrekt. 

Uitsluitend medewerkers van Funxy en externe bedrijven (bijv. transportbedrijven), die dit nodig hebben voor de betreffende procedures, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. 
 
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is Funxy Steenhoffstraat 1a 3764BH Soest, Nederland.

 

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. 

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

 

In opdracht van WIX en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan WIX en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van WIX mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.

 

Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

 

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

 

Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met WIX WIX.com of met de exploitant van de website.

bottom of page